Skribenter

Arne Andersson

Arne Andersson

Ecommerce adviser and spokesman, Sweden Post regarding E-commerce

Benjamin Rund

Benjamin Rund

Sr. Director Product Marketing, Information Quality Solutions

Caroline Seimertz

Caroline Seimertz

Digital Marketing Coordinator, Fiwe

Christian Bergenstråhle

Christian Bergenstråhle

Entrepreneur, communication & marketing consultant, speaker at Savetime AB

Entrepreneur, communication & marketing consultant, speaker www.savetime.se

Doug Heise

Doug Heise

Global Director of Product Marketing, CoreMedia

Fredrik Lennström

Fredrik Lennström

Relation Manager / e-commerce advisor, Klarna

Jakob Brandell

Jakob Brandell

Pre-Sales Manager, Informatica

Jerker Lundberg

Jerker Lundberg

Head of Idea & Strategy and Senior Business Consultant, Fiwe

Jerker har lång erfarenhet av affärsutveckling, mutikanalshandel , digitala affärer, marknadsföring, strategiarbete och informationshantering - både från linjebefattningar inom distribution och detaljhandel och som verksamhetskonsult. På Fiwe ansvarar han för företagets erbjudande inom affärs- och verksamhetsutveckling (idé och strategi) och medverkar också aktivt i säljarbetet samt som konsult i projekt inom Fiwes erbjudande för omnikanal.

Johan Lund

Johan Lund

Director of Application Management Services, Fiwe

Marianne Hag

Marianne Hag

Customer Enablement Manager, Fiwe

Marianne Hag är Customer Enablement Manager på Fiwe. Under de senaste 10 åren har Marianne arbetat i och kring den digitala sfären och lett företag i förändringen från fokus på hemsidepresentation till framgångsrik kommersiell försäljningskanal. Marianne har varit med och startat e-handel, sett den lyfta och sedan ta fart. Med ansvar för det affärsstrategiska och den utförande organisationen har gett Marianne stor kunskap kring utmaningar och möjligheter med e-handel. Marianne fascineras av det ständigt föränderliga med nätet och har under åren byggt upp en stor erfarenhetsbank kring Internet som marknadsförings- och inspirationsplats. Marianne ser nätet som en källa till attraktiv produktinformation och en plattform för oändliga affärsmöjligheter.

Martin Schliefnig

Martin Schliefnig

Co-Founder & Managing DIrector, SMARTASSISTANT

Nils von Heijne

Nils von Heijne

Creative Director & Partner, Pronto

Ralf Seimertz

Ralf Seimertz

CEO, President, Fiwe

Ralf Seimertz är VD och grundare av Fiwe. Ralfs bakgrund & långa erfarenhet från stora svenska och internationella projekt inom e-Handel/ kanalstrategier, PIM/MDM & eProcurement utgör grunden till hans nuvarande fokusområde; transformering till internetbaserade affärslösningar och multi-channel optimization. Ralf har genom åren jobbat med många olika mjukvaruleverantörer och partners vilket ger ett bra fundament vid utvärdering av plattformar och strategiska frågor speciellt online-affärer.