Johan Lund
Director of Application Management Services, Fiwe
Skriven av: (Director of Application Management Services, Fiwe)

Kravet på e-handeln ökar ständigt. Kunder förväntar sig inte bara en bra upplevelse utan också ypperlig tillgänglighet och prestanda. Man vill kunna handla på kvällar och helger och om en site inte fungerar är det snabbt och enkelt att handla från en annan. En observation som gjorts är att om en e-handel ligger nere en tid p.g.a driftfel så höjs inte alltid orderingången efteråt vilket mycket väl kan betyda att kunderna handlat någon annanstans. Många tänker IT-drift när man talar driftsäkerhet men det är bara en komponent. Det är fler saker som behöver falla på plats. Man behöver driftsäkerhet även på applikationsnivå. På Fiwe har vi en hel avdelning som jobbar bara med support på applikationslagret men vi kallar inte tjänsten för ”support” utan för ”Application Management Services”. Om man nu har 100% upptid som mål, vad behöver man då vidta för åtgärder för att nå dit?