Älska din data!

Postad av i kategori Omvärldsanalys, Verksamhetsutveckling.

Världen omkring oss blir allt mer digitaliserad och allt mer global. Antalet kanaler där kunderna finns blir allt fler. Mängden information i världen ökar explosionsartat och förväntas fortsätta öka i ännu högre takt framöver. Det sägs att 90% av all data i världen har skapats de två senaste åren och att mängden data kommer att… Läs mer »

Utnyttja din unika källa av kundinformation för att skapa den bästa upplevelsen

Postad av i kategori Verksamhetsutveckling.

Som modern handlare vet man allt för väl hur konsumenternas förväntningar stiger och förändringstakten ökar allt mer– med ny teknik i marknaden och i vår kultur. Förändringen drivs till mångt och mycket av den generella tekniska utvecklingen och nu på senare tid även av den mobila teknologin och användningen av sociala medier. Den traditionella detaljhandelns tidigare… Läs mer »

All makt åt folket

Postad av i kategori Marknad, Omvärldsanalys, Verksamhetsutveckling.

Det pågår ett maktskifte där ute där makten håller på att flyttas från företagen till oss konsumenter. Beväpnade med en nästan obegränsad tillgång till information, nya kanaler och ny teknik har vi tagit plats i förarsätet och tar allt mer kontroll över hur, när, av vem och vad vi vill handla. Med hjälp av nya… Läs mer »

Välkommen till bloggen Framtidens Handel

Postad av i kategori Verksamhetsutveckling.

Hej, Det är med stor spänning och glädje jag vill meddela att vi nu startar bloggen ”Framtidens Handel”. Vi startar bloggen för att dela med oss av tankar och visioner om hur framtidens handel kommer se ut. Bloggens syfte är att inspirera och engagera samtidigt som vi vill lyfta fram intressanta frågeställningar och lösningar som kan ha… Läs mer »