Världen omkring oss blir allt mer digitaliserad och allt mer global. Antalet kanaler där kunderna finns blir allt fler. Mängden information i världen ökar explosionsartat och förväntas fortsätta öka i ännu högre takt framöver. Det sägs att 90% av all data i världen har skapats de två senaste åren och att mängden data kommer att fördubblas vartannat år. Förändrade kundbeteenden och en snabb teknikutveckling ökar kraven på företagen att kunna vara flexibla och snabbt kunna möta förändrade kundkrav och affärsbehov. Det är därför det är så viktigt att se på information och data som en strategisk tillgång i företaget.

Formulera en informationsstrategi

Information kan beskrivas som länken mellan verksamhet och teknik. När omvärlden ställerallt snabbare krav på förändring har de företag som har väl strukturerad och kvalitetssäkrad information bättre möjligheter att anpassa sig. Genom att formulera en tydlig informationsstrategi och säkerställa att processer, governance, informationsstruktur och system finns på plats finns stor potential att nå ökade intäkter, sänkta kostnader och en bättre operativ flexibilitet.

Bra kvalitet på data påverkar försäljningen i alla kanaler

I de digitala kanalerna är informationen avgörande för hur du skall nå ut med ditt erbjudande. Men faktum är att en ökad digital tillgänglighet med högre krav på relevant information och snabba svar också påverkar de fysiska kanalerna. Idag exponeras ditt varumärke och ditt erbjudande 24X7 och om data och information inte håller tillräcklig kvalitet så riskerar det att drabba försäljningen i alla kanaler och ge en sämre varumärkesupplevelse totalt sett. En majoritet av dagens konsumenter gör research online innan de besöker en butik för att genomföra köp. Hittar de inte snabbt rätt produkt, har tillgång till relevant och uppdaterad information om produkten eller kan se saldotillgänglighet är risken stor att de letar hos konkurrenten istället. Många förväntar sig också tillgång till relevant produktinformation när de befinner sig i den fysiska butiken. Allt detta är särskilt framträdande hos den generation som brukar kallas ”The millenial shoppers”, de som idag är mellan 18-34 år. Bland dem tycker mer än 85% att tillgång till produktinformation i realtid är viktigt för deras köpbeslut.

Styr mot lönsamma affärer

Bra kvalitet på data kommer att bli ännu mer avgörande för att snabbt kunna nå ut med sitt erbjudande, göra det enkelt för kunden att hitta, ta beslut och genomföra köp och säkerställa en bra varumärkesupplevelse. En kund berättade att ”det är enklare att sälja en dålig produkt med bra produktinformation än en bra produkt med dålig produktinformation”. Det är värt att fundera över.  Det finns också en stor potential i att arbeta med styrning och segmentering av t ex produkter och kunder. Genom att ha en genomtänkt informationsmodell som innehåller de attribut och data som behövs är det enklare att styra mot lönsamma affärer.

Ger du data den uppmärksamhet den förtjänar?

Så ägna en tanke åt all data som finns lagrad i alla era interna och externa system, all data som dagligen används i verksamheten för att kunna köpa in, sälja, analysera och ta beslut. Ger du din data den uppmärksamhet den faktiskt förtjänar? Hanterar ni data som en strategisk tillgång och har ni en informationsstrategi som säkerställer att ni är redo att möta framtidens krav på varumärkesupplevelse, kundrelationer och handel? Vi på Fiwe har stor erfarenhet av att arbeta med informationshantering i allt från strategiska frågor till införande av systemlösningar. Kontakta gärna oss för att diskutera hur du kan få relationen till din data att blomstra!

Bigdata

Telefon: +46 (0)31 733 77 80
E-mail: info@fiwe.se 

 

Jerker Lundberg
Head of Idea & Strategy and Senior Business Consultant, Fiwe

Lämna en kommentar

(Kommer inte att publiceras)


fem × 7 =