Ralf Seimertz
CEO, President, Fiwe
Skriven av: (CEO, President, Fiwe)

Som modern handlare vet man allt för väl hur konsumenternas förväntningar stiger och förändringstakten ökar allt mer– med ny teknik i marknaden och i vår kultur. Förändringen drivs till mångt och mycket av den generella tekniska utvecklingen och nu på senare tid även av den mobila teknologin och användningen av sociala medier. Den traditionella detaljhandelns tidigare konkurrensfördelar såsom läge, urval och bekvämlighet håller på att minska så sakteliga. De nya tekniska trenderna runt internet har på kort tid dramatiskt ökat strukturomvandlingen inom industrin, med nya marknadsledare och nya affärsmodeller som följd.

Ralf Seimertz
CEO, President, Fiwe
Skriven av: (CEO, President, Fiwe)

Hej,

Det är med stor spänning och glädje jag vill meddela att vi nu startar bloggen ”Framtidens Handel”.

Vi startar bloggen för att dela med oss av tankar och visioner om hur framtidens handel kommer se ut. Bloggens syfte är att inspirera och engagera samtidigt som vi vill lyfta fram intressanta frågeställningar och lösningar som kan ha betydelse för hur Framtidens Handel kommer att utvecklas.

Det är ingen överdrift att påstå att just nu är förändringarna och förändringstakten extra spännande och extra snabb. Transformering till multi-kanal handel eller som också sägs omni-kanal handel består av ett antal händelser som kommer att ha stor inverkan på handels fortsatta utveckling. Samtidigt ger nya teknologier än mer nya möjligheter som konsumenter och kunder snappar upp och utnyttjar snabbare än någonsin.