Internet blir alltmer sammankopplat. Dagarna då e-handel, sociala medier, sök och hemsida kunde hanteras som delvis särkopplade områden är förbi. När internets alla delar hänger ihop och påverkar varandra blir bra innehåll och mänskligt engagemang nyckeln till ökad onlineförsäljning.

Att internet är i ständig förändring är ingen nyhet men det kan löna sig att blicka tillbaka över åren som passerat sedan världen började digitaliseras för att förstå åt vilket håll utvecklingen nu är på väg. Internet var en gång en plats helt fokuserad på information. Vi internetanvändare sökte efter information och vissa av oss kanske t.o.m. publicerade information på hemsidor och i databaser. Idag är internet många olika saker men främst en social plats – en mötesplats för världens befolkning där vi umgås, skapar och delar. Utvecklingen i människors internetanvändande till att bli mer socialt har kommit att påverka precis alla delar av internets uppbyggnad och strukturer, inklusive e-handel.

Internet kan tyckas komplicerat att förstå och på detaljnivå är det delvis det, men på en övergripande nivå är det nästan barnsligt enkelt att förstå hur internet fungerar och hur man lyckas med sin digitala närvaro. Internet består nämligen bara av tre saker – människor, innehåll och algoritmer – och de hänger alla ihop. Nyckeln till digital framgång är att förstå alla delar och få dem att samspela, därav det växande intresset för s.k. content marketing (innehållsmarknadsföring).

 

Algoritmer

 

Människor är internets motor:Det är vi alla som tillsammans driver internet framåt. Vi skapar och delar innehåll med varandra via digitala kanaler och när vi blir tillräckligt intresserade, engagerade och aktiverade av innehållet kan det spridas snabbt och kostnadseffektivt till många andra människor. Vi litar mer på tips och rekommendationer ifrån andra människor än andra källor och därför är just trovärdigheten ett av de största värdena i mänskligt delad information. För att lyckas engagera människor digitalt måste du förstå i vilka digitala kanaler de lever sina liv, vilka personer de där lyssnar på och vad de är intresserade av. Nyckeln till engagemang är att lyssna och lära känna och utan engagemang kan du inte lyckas i internets sociala kanaler.

Algoritmer är internets katalysatorer: De flesta digitala tjänster vi använder syftar till att hjälpa oss hitta innehåll som är relevant för oss. Sökmotorer såväl som sociala medier är byggda på matematiska algoritmer som är utformade för att filtrera fram den mest relevanta och intressanta informationen för oss användare. I dessa, internets viktigaste algoritmer, har en stor förändring skett. Numer premieras innehåll som engagerar människor snarare än innehåll som bara tycks bestå av rätt ordval, taggar och format. Algoritmerna bakom sociala medier har alltid baserats på mänskligt engagemang och delningsbeteende men numer gäller detta även Google och de andra stora sökmotorerna. Googles senaste Hummingbird-algoritm premierar innehåll som är publicerat av trovärdiga källor med stora följarskaror, skapar omfattande social aktivitet, lockar till långa besökstider och har publicerats nyligen. Med andra ord styr samma regler för att lyckas i algoritmerna som för att lyckas engagera människor digitalt.

Innehåll är internets bränsle: I navet av denna modell hittar vi det innehåll som vi människor skapar, delar och hittar på internet – texter, bilder, filmer, grafik, ljud och interaktiva element. Innehållet är det främsta verktyget för att både locka till mänskligt engagemang och skapa närvaro i algoritmernas relevansfiltrerade resultat. Här hittar vi därför nyckeln till en framgångsrik digital närvaro, dvs. att ständigt göra relevant och engagerande innehåll tillgängligt för sin målgrupp. Innehållet kan du skapa själv, vidarepublicera från tredjepartskällor eller generera via dina kunder, följare och partners. Hur du än väljer att göra bör du se till att göra det med eftertanke och att göra det kontinuerligt. New York må vara staden som aldrig sover men världen som aldrig sover kallas internet. Där är människor ständigt sysselsatta med att skapa, dela och leta efter innehåll och algoritmerna surrar på dygnet runt för att filtrera fram det innehåll som är mest relevant just precis för tillfället. Den gamla marknadsföringsskolan med ett fåtal stora kampanjer per år är död. Digital marknadsföring handlar om att arbeta som en redaktion, ständigt producerandes nytt innehåll. Dessutom blir innehållet en effektiv bas för digital annonsering. Att rikta engagerande innehåll direkt till sin målgrupp via köpt plats i det sociala flödet på Facebook, Twitter eller LinkedIn ger garanterat bättre effekt än statiska banners i den osynliga högerspalten på valfri hemsida. Bra innehåll säkerställer relevans, och därmed bättre effekt, även i köpt digital media.

Slutpoängen här är enkel och självklar. Hur ska du kunna bedriva e-handel 2014 utan att ha bra innehåll? Hur ska du kunna dyka upp i sökresultaten och få människor att dela dina erbjudanden i sociala medier? Svaret är innehållspaketering. Koppla din e-handel och dina erbjudanden till bra innehåll. Väv in köpet så att det ligger direkt kopplat till innehållet. Ett bra exempel är Panduro Hobby som i sin butik presenterar produkter integrerat i inspirerande innehåll. Där kan du lära dig allt om hur du dukar för ett bröllop med silvertema, pysslar bäst med barnen eller förbereder skolstarten. I text, bilder och instruktionsfilmer blir du inspirerad och engagerad och möter dessutom på ett naturligt sätt produkterna – ett klick ifrån köp. Tipsen kan delas människor emellan, de är anpassade för mänskliga sökbeteenden, de kan användas för betalda annonsytor och samarbeten. Framför allt de driver försäljning. Att bygga upp sin e-handel kring innehåll är framgångsreceptet i år och med säkerhet ett antal år framöver.

 

Bild 2

 

Nils von Heijne,
Creative Director & Partner

Pronto

www.pronto.se

 

Lämna en kommentar

(Kommer inte att publiceras)


fyra + = 12