Hur ser framtidens handel ut?
Nu är vår omröstning om vilka trender som kommer att påverka framtidens handel fram till år 2020 avslutad. Vi har genomfört omröstningen på olika event som vi har deltagit i under våren, på vår hemsida och bland några av våra kunder. Intresset har varit stort och vi har fått in mer svar än vad vi kunnat förvänta oss! Ett jättestort tack till alla som har bidragit! Vinnaren av en Ipad Mini har meddelats personligen.
Här nedan kan ni läsa resultatet av omröstningen. Följande trender tror ni kommer att påverka handeln fram till år 2020 mest:

1. Mobilitet (71%)
”Anytime, anywhere, anyplace”. Allt är nåbart var som helst. Mobila enheter dominerar när det gäller interaktion och handel on-line. Mobila enheter används oftare som komplement i fysiska butiker. Positionering och andra tekniker används i högre utsträckning för att skapa lokala erbjudanden.

2. Personalisering & Me-tailoring (64%)
Vi kommer att se fler riktade, individuella och unika erbjudanden baserat på preferenser och beteenden. Konsumenterna kommer i högre utsträckning att själva delta i utformning och anpassning av produkter och tjänster.

3. Samverkande försäljningskanaler (63% )
Alla kanaler (digitala och analoga) fungerar i tät samverkan med varandra för att erbjuda en bra och konsistent köp- och varumärkesupplevelse. Omnikanal.

4. Big Data & Information Management (57%)
Ökade informationsmängder ställer högre krav på analys, lagring och hantering av data och information. Information blir en allt mer strategisk tillgång för företagen. Tillgång till rätt data skapar konkurrensfördelar.

5. Förändrade logistikflöden (53% )
Vi kommer att se förändringar i logistikflöden och värdekedjor. Köp online och få hemleverans samma dag. Konsolidering och sampackning av leveranser för att underlätta för mottagaren. Hemleverans på andra tider än normal arbetstid. Hämta i butik eller på lokala lager. Ökade slutkundleveranser. Tillverkare levererar direkt till slutkund.

6. Tid är vår nya valuta (49%)
Vi kommer att värdera vår egen tid ännu mer. De företag som kan erbjuda enkla, snabba, effektiva och bekväma lösningar är vinnare. Vi kommer att förvänta oss ännu snabbare tillgång till relevant och välstrukturerad information. Innehåll och design av sidor och lösningar måste vara lättnavigerade så att vi inte behöver tänka i onödan. ”The era of now”.

7. Social Commerce (43%)
Företag och konsumenter kommer att använda sociala media i högre utsträckning för att interagera med varandra. Kundtjänst kan delvis flyttas ut till sociala media och användare och konsumenter kan i större utsträckning hjälpa varandra. Sociala media funktioner som att gilla och ge rekommendationer integreras i ännu högre utsträckning med övriga kanaler. Kampanjer och riktade erbjudanden i sociala media blir vanligare.

8. Virtuella provrum & show-rooms (29%)
Ny teknik och displayer kommer att flytta in i butikerna – både för att förhöja kundupplevelsen, men också för att t ex möjliggöra provning av produkter och varianter som inte finns i lager. Vi kommer att se fler butiker som är rena show-rooms med mindre sortiment i butiken, men möjlighet att enkelt beställa on-line. Ny teknik gör det också möjligt att prova produkter hemma i vardagsrummet.

9. Nya betalningsalternativ (21%)
Vi kommer att använda ny teknik för att genomföra betalningar smartare, t ex via mobilen eller annan teknik. Utcheckning i butik kommer att vara enklare. Det kan ev. finnas andra typer av betalningsmedel.

10. Molnet (19%)
Information, tjänster och program lagras i Molnet och kan snabbt nås från olika enheter. ”Tillgång blir viktigare än ägarskap”

11. Ökad konsumentmedvetenhet (11%)
Framtidens konsumenter ställer ännu högre krav på kvalitet, etik och miljöpåverkan. Att kunna redovisa mer hur en produkt framställts och vad den innehåller blir viktigare.

12. Nya affärsmodeller (8%)
Det blir mer vanligt att hyra som tjänst istället för att äga. Nya betalningsmodeller som baseras på användande och resultat växer fram.

Fler alternativ som kom in från er som deltog i omröstningen:
• Sammanslagning av aktörer, konsolidering
• Shop in Shop
• Optimala logistiklösningar
• Enkla & effektiva returärenden
• Internet of things
• Lifelogging
• Strategic Sourcing
• User experience, nya krav på design och GUI

Återigen ett stort tack för ert deltagande.

Lämna en kommentar

(Kommer inte att publiceras)


+ fem = 10