Älska din data!

Postad av i kategori Omvärldsanalys, Verksamhetsutveckling.

Världen omkring oss blir allt mer digitaliserad och allt mer global. Antalet kanaler där kunderna finns blir allt fler. Mängden information i världen ökar explosionsartat och förväntas fortsätta öka i ännu högre takt framöver. Det sägs att 90% av all data i världen har skapats de två senaste åren och att mängden data kommer att… Läs mer »