Fredrik Lennström
Relation Manager / e-commerce advisor, Klarna
Skriven av: (Relation Manager / e-commerce advisor, Klarna)

Alldeles för ofta möter jag företag som har e-handel och som inte har koll på sin besöksstatistik. De vet inte varför besökarna kommer till dem och de vet inte vad de gör på webbutiken. Men de är nästan i samtliga fall missnöjda med sin försäljning.

När man börjar från noll med att använda webbstatistik för att dra slutsatser för att förbättra försäljning eller lönsamhet gäller det att snabbt hitta var skon klämmer. Det är lätt att, utifrån sig själv, göra förändringar i sin webbutik som inte kommer att få någon eller i bästa fall en liten effekt.

Nils von Heijne
Creative Director & Partner, Pronto
Skriven av: (Creative Director & Partner, Pronto)

Internet blir alltmer sammankopplat. Dagarna då e-handel, sociala medier, sök och hemsida kunde hanteras som delvis särkopplade områden är förbi. När internets alla delar hänger ihop och påverkar varandra blir bra innehåll och mänskligt engagemang nyckeln till ökad onlineförsäljning.

Arne Andersson
Ecommerce adviser and spokesman, Sweden Post regarding E-commerce
Skriven av: (Ecommerce adviser and spokesman, Sweden Post regarding E-commerce)

Nu är Julhandeln över för 2013 och vi kan börja planera för Julhandeln 2014. Hur gick det då?

Efter 2012:s  dundergenombrott för att handla klappar på nätet där vi alla blev mer eller mindre överrumplade av så har vi i år varit mycket mer förberedda och medvetna om hur bekvämt och naturligt vi ser på att handla julklapparna på nätet istället för att trängas i de fysiska butikerna.

Johan Lund
Director of Application Management Services, Fiwe
Skriven av: (Director of Application Management Services, Fiwe)

Kravet på e-handeln ökar ständigt. Kunder förväntar sig inte bara en bra upplevelse utan också ypperlig tillgänglighet och prestanda. Man vill kunna handla på kvällar och helger och om en site inte fungerar är det snabbt och enkelt att handla från en annan. En observation som gjorts är att om en e-handel ligger nere en tid p.g.a driftfel så höjs inte alltid orderingången efteråt vilket mycket väl kan betyda att kunderna handlat någon annanstans. Många tänker IT-drift när man talar driftsäkerhet men det är bara en komponent. Det är fler saker som behöver falla på plats. Man behöver driftsäkerhet även på applikationsnivå. På Fiwe har vi en hel avdelning som jobbar bara med support på applikationslagret men vi kallar inte tjänsten för ”support” utan för ”Application Management Services”. Om man nu har 100% upptid som mål, vad behöver man då vidta för åtgärder för att nå dit?

Marianne Hag
Customer Enablement Manager, Fiwe
Skriven av: (Customer Enablement Manager, Fiwe)

Startskottet för årets julhandel brändes av med ett pang i och med förra fredagens Black Friday tätt följt av Cyber Monday denna veckan. Båda arv från USA, en tradition som nått Sverige och inte verkar släppa taget. Senaste e-barometern rapporterar att vi kommer köpa julklappar online för 5,4 miljarder kronor. Med mycket ambition, mycket jobb, mycket barn och väldigt väldigt väldigt lite tid räknar jag mig till de 36 procent av konsumenterna som kommer handla klapparna på nätet. Jag gör upp med min inre Grinch och accepterar att ge hör julen till. I mitt blogginlägg reflekterar jag vad som triggar mig att köpa och vad som får mig att välja var affären hamnar. Kanske kan mina tankar hjälpa dig att tänka rätt?

Fredrik Lennström
Relation Manager / e-commerce advisor, Klarna
Skriven av: (Relation Manager / e-commerce advisor, Klarna)

Vägskyltningen i Sverige är oftast föredömlig. Innan en korsning står det oftast en skylt som beskriver de val du har tillgängliga. När du valt väg och kört en liten bit på den så kommer det som regel en ny skylt som bekräftar att du tagit rätt väg.

I andra länder kan skyltningen vara betydligt mer spontan och i vissa fall helt missvisande. Att välja fel väg på grund av bristfällig eller otydlig skyltning innebär ofta en markant ökad stressnivå för föraren och kanske också en del farliga trafikmanövrar.

Arne Andersson
Ecommerce adviser and spokesman, Sweden Post regarding E-commerce
Kategorier: Omnikanal
Skriven av: (Ecommerce adviser and spokesman, Sweden Post regarding E-commerce)

Att e-handel och så kallad Omnichannel är hetare än hetare kan vi läsa om varje dag,  som rådgivare och föreläsare för PostNord träffar jag varje vecka många företag som satsar hårt för att möta upp oss konsumenters ökade krav på tillgänglighet och bekvämlighet.

Projekt är på väg att starta, investeringar stöts och blöts, förstudier startas och strategier spikas.

Och jag är den förste att applådera dessa satsningar, äntligen händer det grejer efter att jag tycker det gått för långsamt med tanke på hur utvecklingen sett och ser ut i exempelvis US och UK där många företag kommit betydligt längre i vad vi brukar kalla sömnlös handel alltså minimal friktion mellan olika kanaler vilket gör det lättillgängligt att handla när och hur vi vill.

Jerker Lundberg
Head of Idea & Strategy and Senior Business Consultant, Fiwe
Skriven av: (Head of Idea & Strategy and Senior Business Consultant, Fiwe)

Vi befinner oss mitt i en digital transformering som påverkar hur, när, var och på vilket sätt vi kommunicerar och gör affärer med varandra. En snabb teknikutveckling, växande informationsmängder och förändrade konsumentbeteenden gör att det flesta företag berörs i någon form. Vi kan också se hur en ökad transparens kring pris och en mer global arena ställer krav på att skapa mervärden som differentierar erbjudandet från konkurrenterna.

Jerker Lundberg
Head of Idea & Strategy and Senior Business Consultant, Fiwe
Skriven av: (Head of Idea & Strategy and Senior Business Consultant, Fiwe)

Världen omkring oss blir allt mer digitaliserad och allt mer global. Antalet kanaler där kunderna finns blir allt fler. Mängden information i världen ökar explosionsartat och förväntas fortsätta öka i ännu högre takt framöver. Det sägs att 90% av all data i världen har skapats de två senaste åren och att mängden data kommer att fördubblas vartannat år. Förändrade kundbeteenden och en snabb teknikutveckling ökar kraven på företagen att kunna vara flexibla och snabbt kunna möta förändrade kundkrav och affärsbehov. Det är därför det är så viktigt att se på information och data som en strategisk tillgång i företaget.

Caroline Seimertz
Digital Marketing Coordinator, Fiwe
Kategorier: Marknad
Skriven av: (Digital Marketing Coordinator, Fiwe)

Ett halvdagsseminarium om framtidens handel

I höst arrangeras halvdagsseminariet Smarter Commerce Day för sjunde året i rad. Med den kontinuiteten kan eventet snart räknas som en institution i branschen. Årets upplaga kommer passande nog att ha temat framtidens handel och utlovar både inspiration och konkreta tips på hur man lyckas med sin försäljning i alla kanaler.