Vi lever i en spännande tid som präglas av snabba förändringar. Det räcker att blicka tillbaka några år för att få ett perspektiv på hur snabbt vårt samhälle faktiskt har förändrats. Ny teknik, mobilitet och förändrade kundbeteenden har skapat en helt ny arena där vi gör affärer och interagerar med varandra. Det är inte mer än drygt sex år sedan Apple lanserade den första versionen av Iphone och det är bara tre år sedan samma företag lanserade läsplattan Ipad. Två produkter som till stor del har bidragit till förändringen och som har gjort appen till snart var persons egendom.

Om vi blickar tio år tillbaka i tiden så existerade inte begreppet ”sociala medier” och ingen visste vad Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn och Spotify var. Idag används dessa tjänster av miljarder människor runt om i hela världen. Sett till antalet medlemmar kan man betrakta Facebook som världens tredje största land. För tio år sedan var Google en relativt anonym söktjänst på Internet. Idag är det ett av världens mest kända varumärken. Handeln över Internet har de senaste tio åren ökat med mer än 600% enbart i Sverige. Utvecklingen kring trådlöst bredband i kombination med nya smarta telefoner har gjort Internet tillgänglig överallt, när som helst. Tillgången till information ökar konstant och av all data som finns tillgänglig i världen har 90% producerats under de två senaste åren. Fascinerande siffror – eller hur?

Tio år är egentligen inte en särskilt lång tid. Trots att de tio senaste åren har förändrat världen på ett sätt som inte har skett sedan industrialismens genombrott hävdar många forskare nu att de kommande 10-20 åren kommer att bli de mest dramatiska i mänsklighetens historia. Kevin Kelly, redaktör för Wired Magazine, sade nyligen att “de flesta saker som kommer att vara viktiga under de kommande 20 åren har inte uppfunnits ännu”. Det är både fascinerande och samtidigt lite skrämmande att stanna upp en stund och försöka ta in ett sådant uttalande. Hur kommer framtiden att se ut? Vilka nya tjänster och produkter kommer vi att använda? Hur kommer vi att kommunicera och interagera med varandra? Vilka varumärken kommer att dominera? Det är förstårs omöjligt att svara på det i detalj. Bill Gates har sagt att vi ofta överskattar den förändring som kommer att ske inom de närmsta två åren, men underskattar vad som kommer att ske över en tioårsperiod.

Att världen kommer att förändras under de kommande tio åren är det väl ingen som ifrågasätter. Även om vi idag inte kan svara på exakt hur, kan vi se trender och tendenser som ger oss en fingervisning om färdriktningen. Att information kommer att bli en ännu viktigare tillgång i ett samhälle där information fungerar som det sammanlänkande kittet, att tekniken kommer att fortsätta utvecklas, att vi får uppleva nya verktyg som förändrar våra liv och att handeln över internet och mobila applikationer kommer att fortsätta öka. Det är bara några, inte alltför avancerade, framtidsutsikter som jag vågar kasta ur mig så här på rak arm.

Det finns ett gammalt afrikanskt ordspråk som säger att ”framtiden tillhör dem som förbereder sig för den idag”. Som brukligt är med gamla ordspråk ligger det mycket visdom i dessa ord. För att dra nytta av alla de möjligheter som framtiden kommer att erbjuda gäller det att börja förbereda sig nu. De företag som bygger en stabil grund – men som också är flexibla för förändringar har alla chanser att blir framtidens vinnare.

 

Jerker Lundberg
Head of Idea & Strategy and Senior Business Consultant, Fiwe
Kategorier: Omvärldsanalys

Lämna en kommentar

(Kommer inte att publiceras)


9 × nio =